Intro

RegioVisie helpt overheden en organisaties bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor ontwikkeling van gebieden. Specialisaties zijn het opstellen van ruimtelijke visies en uitvoeringsplannen, met oog voor draagvlak, haalbaarheid en duurzaamheid. Daarbij is veel aandacht voor inbreng door belanghebbenden (participatie).

RegioVisie

  • is inzetbaar voor onderzoek, advies en beleid,
  • biedt versterking op inhoud en/of proces: streefbeelden, scenariostudies en┬ávisies,
  • werkt zo veel mogelijk met mensen uit de organisatie van de opdrachtgever,
  • brengt interne en externe belangen in kaart en zoekt daar verbinding in,
  • is werkzaam op alle schaalniveaus in bebouwde gebieden en buitengebieden: regio, stad,┬ádorp, wijk, buurtschap en landelijk gebied en recreatiegebied.

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners:
recreatieschap Spaarnwoude, recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, recreatieschap Geestmerambacht, 4 gemeenten Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort), gemeente Stichtse Vecht, gemeente Zoetermeer, gemeente Teylingen, gemeente Noordwijk, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, MBDSO duurzame stedenbouw, TLU landschapsarchitecten, Van Dijk ES, Envisie planeconomie, TimoCents.nl, plankaart.nl

Sinds januari 2014 werkt RegioVisie samen aan projecten met plannen-makers.nl, een samenwerkingsverband van professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap.

ext

Als verzamelplaats en kennisplatform is RegioVisie op zoek naar samenwerking met zelfstandige professionals in RO en gebiedsontwikkeling: info@regiovisie.com.