Werkwijze

RegioVisie: verbinden toen + nu + straks

RegioVisie legt haar aandacht bij ruimtelijk onderzoek zo veel mogelijk in het bijeenbrengen van drie grootheden:

  • toen: welke (cultureel-maatschappelijke) historie kenmerkt de plek,
  • nu: wat zijn de vragen vanuit de actualiteit,
  • straks: met welk scenario is verbetering of vooruitgang in goede banen te leiden?

Vanuit het verleden is te verklaren hoe vandaag is en wat de toekomst nodig heeft.

RegioVisie: afgestemde teams

RegioVisie biedt versterking en ondersteuning aan bestaande of te vormen teams uit de organisatie van de opdrachtgever. Vanuit het netwerk van de opdrachtgever of vanuit het netwerk van RegioVisie kan bekeken worden of er in aanvulling daarop (zelfstandige) professionals nodig zijn. In ieder geval gaat het om effectieve en toegewijde teams die elkaar aanvullen op de belangrijkste ingrediënten voor succes: inleven, verbinden, verdiepen en berekenen. Een goede basis daarvoor vormt de koppeling van mensen met gebiedsgebonden en algemene vakkennis aan mensen met een brede kijk en ruimtelijke visie.

RegioVisie: de kunst van het verwoorden en verbeelden

Naast een goed proces en goed onderzoek is ‘de verpakking’ één van de fundamenten om te komen tot draagvlak en succesvolle besluitvorming. Inlevingsvermogen in de lezer zorgt voor binding met de lezer.

Van RegioVisie kunt u daarom verwachten dat de teksten en ondersteunende beelden helemaal goed zitten: to-the-point, onderbouwd en logisch opgezet. Elk onderzoek, advies of beleidsplan dat door RegioVisie wordt opgesteld voldoet daaraan. De rapportage is beknopt en ´levend´. Dat kan nog extra bereikt worden door een populaire versie toe te voegen: een los kleurig vouwblad met alle essenties.

RegioVisie: inzetbaar voor proces en inhoud

  • procesbegeleiding bij de totstandkoming en uitvoering van gebiedsplannen.
  • inhoudelijk zorgdragen voor de vorming van ruimtelijke gebiedsplannen.
  • inbreng via ateliersessies en workshops bij opstartende of lopende projecten of processen met een ruimtelijke component.