Over RegioVisie

RegioVisie: welke spirit en stijl kunt u verwachten?

 • open en objectieve werkwijze en luisteren naar de ander
 • belangstelling, flexibiliteit en aandacht voor wat hier en nu nodig is
 • opsporen gezamenlijke ambities en draagvlak gewenste kwaliteiten
 • pragmatische aanpak
 • verantwoordelijkheden op de juiste plek en op elkaar kunnen rekenen
 • bevorderen deelgenootschap en (gedeeld) eigenaarschap projecten
 • overzicht en structuur aanbrengen en een adequate inrichting van projecten
 • continue waakzaamheid op vooruitgang (klein en groot)
 • oog voor bestuurlijke processen

RegioVisie: wijdte en breedte

Elk vraagstuk wordt zo veel mogelijk bezien in relatie tot zijn ruimere omgeving: wat is de context en hoe past het in het omliggend perspectief? Hoe breder de kijk en hoe meer de insteek op samenwerking, hoe kansrijker (bestuurlijke) beslissingen voor investeringen kunnen uitpakken.

 • Regio afgeleid van het latijn Regiō [gebied, district, landstreek èn richting, lijn], van regere [richten].
 • Visie afgeleid van het latijn Vīsiō [kijk, het zien, voorstelling, idee].

Vrij vertaald: gebiedsplannen maken met de blik naar buiten gericht.

RegioVisie: oorsprongIMG_0117_k2

RegioVisie is opgericht door Joeri Stork. Hij studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion Hogeschool IJsselland te Deventer.

Joeri werkt ruim 25 jaar in de RO sector als onderzoeker, adviseur, projectleider en programmamanager. Hij heeft aan opdrachten gewerkt voor gemeenten in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig adviseur.

Joeri heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening. Zijn hart ligt bij ruimtelijke visieontwikkeling, opsporen van gezamenlijke ambities en betrekken duurzaamheidsprestaties. Hij is professioneel in het leiden van bijeenkomsten gericht op ruimtelijke samenwerking.

Sinds januari 2014 werkt RegioVisie samen aan projecten met plannen-makers.nl, een samenwerkingsverband van professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap.

ext