Projecten

RegioVisie werkgebieden 

Onderzoek, advies en beleidsvorming

 • structuurplanning: regionale of gemeentelijke structuurscans en structuurvisies
 • beleid en strategie: gebiedsvisies, toekomstvisies, streefbeelden
 • ruimtelijke kansenkaarten en waarderingskaarten stad en land
 • netwerkkaarten water-groen-ecologie en bereikbaarheid-routes
 • ruimtelijke (beleids)agenda’s voor bijv. economie, wonen, toerisme
 • onderzoek wijkvernieuwing en sociale stijging
 • (voor)onderzoek in- en uitbreiding stad en dorp
 • (voor)onderzoek landschappelijke ontwikkeling
 • balansbeeld toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie
 • inventarisatie ruimtelijke karakteristieken
 • (deel)analyses voor de ontwikkeling van specifieke functies
 • second opinions ruimtelijke plannen
 • energieneutrale gebiedsontwikkeling / integreren prestaties duurzaamheid
 • procesbegeleiding uitvoering ruimtelijke plannen

Referenties
(pagina in bewerking – door op de groene gekleurde plannen te klikken wordt doorverwezen naar websites of pdf bestanden van de betreffende plannen)

Strategische ruimtelijke visies

   • visie recreatiegebied Geestmerambacht
   • visie Alkmaarder- en Uitgeestermeer
   • visie Spaarnwoude Park 2040
   • planologisch advies HOV-Knooppunt Nieuw Zuid (Haarlem)
   • programma bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
   • programma ontwikkelzones Haarlem
   • visie transformatie bedrijventerreinen Zoetermeer
   • centrumvisie Noordwijkerhout
   • ruimtelijk-toeristische ontwikkeling Ruïne van Teylingen
   • inpassingsplan recreatief netwerk buitengebied Voorhout
   • economisch-ruimtelijke ontwikkeling regio Bollenstreek
   • integrale dorpsvisie voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude
   • haalbaarheidsonderzoek zelfbouw Halfweg (NH)
   • gebiedsvisie duurzaam woongebied vrije kavels & zelfbouw
   • onderzoeksrapportage metropolitane landschappen

Proces en programma

   • Uitvoeringsprogramma stedelijke ontwikkeling Schalkwijk: locatieontwikkeling, herstructurering en leefbaarheid
   • Sociale wijkvernieuwing Boerhaavewijk (rijksprogramma preventiebudget 40+wijken)

Ruimtelijke plannen

   • Inbreidingsplannen en transformatiegebieden Haarlem: DeoNeo, Gonnetbuurt, De Entree, Schalkstad, Aziëweg, Europawijk-Zuid, Nederlandlaan, Belcanto, Meerwijk-centrum, Zuidstrook Slachthuisbuurt
   • Vooronderzoek functiewijzigingen Haarlem: RemiseHaarlem, Knoop Westelijke Randweg, Delftplein, Historische Kweektuin, Sportparken Kleverlaan en Prins Bernhardlaan, Winkelcentrum Beatrixplein, Grote Markt/Brinkmann, Tempeliersstraat

Bestemmingsplannen en ruimtelijke streefbeelden

   • Vooronderzoek bestemmingsplannen: Ramplaankwartier, Garenkokerskwartier, Bomenbuurt, Nieuwstad, Rozenprieel, Heiliglanden
   • streefbeelden en bestemmingsplannen
    • buitengebied Opmeer, Wenum-Wiesel (Apeldoorn), Middengebied Herwijnen-Vuren (Lingewaal),  Radio Kootwijk
    • dorp Elspeet, Vughterpoort (Den Bosch), Horstbeek (Hoevelaken), Langs de Merwede (Hardinxveld-Giessendam),
    • recreatiegebied De Pieterman (Volendam), recreatiegebied Hoenderloo
    • Agrarische Enclave (intergemeentelijk ontwikkel- en bestemmingsplan: Nunspeet, Ermelo, Apeldoorn)

Thematisch onderzoek

  • Onderzoek Milieu&Leefomgeving (MiLo) Schipholweg
  • Studies infrastructuur: HOV Zuidtangent door stadshart, tunnel/brug Schoteroog, ontbrekende fietsschakels
  • Studies naar uitbreiding en herbestemming schoollocaties
  • voorbeeldstudie bescherming Natte Landnatuur in de Oost-Veluwe: onderzoeksproject voor een gebiedsgerichte geïntegreerde beleidsontwikkeling voor de bescherming van natte landnatuur (i.o.v. de provincie Gelderland)
  • landelijk onderzoek ruimte voor economische activiteit (REA): toerisme en recreatie